विपन्नको निःशुल्क उपचार गराउन निर्देशन

भद्रपुर । सरकारले देशभरका अस्पताललाई कूल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याइ विपन्नको निःशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र देशका सबै अस्पताललाई कूल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याइ विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिएको हो ।

स्थानीय तहलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्थामा समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ । पत्रमा ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने र सो सिफारिसका आधारमा गरिब पहिचान परिचयपत्र समेतलाई आधार मानी कूल शय्याको १० प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार अनिवार्य गर्न गराउन भनिएको छ । मन्त्रालयले निर्देशन अनुरुप निःशुल्क उपचार गराए/ नगराएको नियमित अनुगमन गर्ने पनि जनाएको छ ।