अर्थमन्त्रीको चुनाव क्षेत्रमा पर्ने नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी बजेट

काठमाण्डौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा देशभरका नगरपालिकामध्ये रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको छ । तिलोत्तमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको चुनाव क्षेत्रमा पर्ने नगरपालिका हो ।

नेपाल सरकारले देशका सबै स्थानीय पालिकाहरूलाई समानीकरण अनुदान (कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान, न्यूनतम् अनुदान, सुत्रमा आधारित अनुदान), सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान गरी अन्तरसरकारी वित्तीय अनुदान हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । सोही अनुदानवापत तिलोत्तमा नगरपालिकाले कुल ८३ करोड ३७ लाख बजेट प्राप्त गरेको हो। यो बजेट मुलुकका अरु नगरपालिकाले प्राप्त गरेभन्दा बढी हो ।