झापा अदालतबाट रोकिएका सेवा सुचारू

झापा । चैत्र ७ गतेयता अधिकाम्स सेवा प्रवाह बन्द रहेको झापा जिल्ला अदालतले सेवा सुचारू गरेको छ ।

कोरोना भाइरस प्रकोपको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहेको झापा अदालतले रोकिएका अधिकाम्स सेवा सुचारू गरेको हो । मिति २०७७ साल जेठ २८ गतेको जिल्ला अदालतको निर्णय अनुसार थप काम कारवाही एवं सेवाहरू दिन थालिएको हो । अदालतले भीडभाड कम हुने मुद्धाका काम गर्ने, मेलमिलापमा जोड दिने, बालबालिका सम्बन्धीका मुद्धा सुनुवाई गर्ने, किनारा लगाउने लगायतको सेवा प्रवाहका काम थालेको छ । सेवा प्रवाह सम्बन्धमा जिल्ला अदालत झापाले जारी गरेको पत्रमा निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।

district